top of page

Sağlık kuruluşları gibi, standart inşaatlardan farklı donanım ve teknoloji gerektiren yapılar konusunda da NASIR deneyim ve birikim sahibidir.

Uluslar arası standart ve kalite yönergelerine uygun teknik alt yapısı ile gerçekleştirmiş olduğu hastane projeleri, insan sağlığı ile doğrudan ilgili inşaat işlerinin insan yaşamına dokunan en yakın hali olarak NASIR'ın künyesine yazdığı bir diğer profesyonellik alanıdır.

Mekanların ergonomisinden, tasarımdaki inceliklerine, kullanılan özellikli malzemelerine kadar her aşamasında ustalık gerektiren sağlık tesisleri aynı zamanda deprem dayanımı açısından da diğer tüm yapılardan farklı hesaplama ve çözümler gerektirmektedir.

Gerçekleştirilmiş olan, hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi gibi sağlık tesisi yapıları NASIR'ın özellikli inşaat uygulamalarıdır.

ÖZELLİKLİ PROJELER

bottom of page